jun29
0

Verwijderen van gipsplaten

In het halletje in de parkeerkelder van de zuid-west toren zijn twee oude gipsplaten achtergelaten! Hierbij het dringende verzoek aan de eigenaar van deze gipsplaten (zie foto) om deze zélf naar de gemeentelijke stort te brengen. Let op: het is

Lees verder

mrt10
0

Aanbieden van afval

Gebleken is dat de grijze containers nog steeds niet gebruikt worden voor alleen het restafval. Van tijd tot tijd wordt ook plastic, glas, grof vuil en zelfs klein gevaarlijk/ chemisch afval (zoals lege batterijen en kapotte lampen) in de

Lees verder

sep18
0

Schoonmaak fietsenstallingen en containerruimtes

In het nieuwsbericht van 12 september werd aangekondigd dat op 17/18 september de fietsenstallingen en containerruimtes zouden worden gereinigd. Door omstandigheden is dat helaas niet helemaal gelukt. Het schoonmaakbedrijf heeft laten weten de

Lees verder

apr16
1

Gebruik/misbruik van de containerruimten

Gebleken is dat de beide containerruimten niet alleen gebruikt worden voor het aanleveren van restafval en papier. Van tijd tot tijd wordt ook klein gevaarlijk/chemisch afval (zoals lege batterijen en kapotte lampen), plastic, glas en grof vuil

Lees verder

jan25
0

Bezwaar tegen plaatsing container toegewezen

Op 7 juni 2016 heeft het bestuur van onze VvE bij de gemeente Waalwijk een bezwaarschrift ingediend tegen het voornemen om in de nabijheid van Jan Pannebakkerhof 2 een ondergrondse container voor restafval aan te leggen.

Lees verder

okt04
2

Ondergrondse container voor restafval (update)

Op  7 maart, 9 mei en 15 juni hebben wij je in deze rubriek geïnformeerd over de plannen van de gemeente Waalwijk om in de directe nabijheid van de gevel van het gebouw met de even nummers een ondergrondse container voor restafval te plaatsen.

Lees verder

jun15
0

Locatie ondergrondse container voor restafval

De locatie voor de ondergrondse container voor restafval is toch nog niet definitief vastgesteld. Naar aanleiding van vragen van het bestuur heeft de gemeente Waalwijk besloten een nader onderzoek naar de meest geschikte locatie voor de

Lees verder