In het speciaal voor eigenaars/bewoners bestemde, afgeschermde gedeelte van de website staan de gegevens m.b.t. het bestuur, de diverse bewonerscommissies, bewoners-, storings- en schoonmaaklijsten, informatie over wetten en regels m.b.t. het wonen in een appartementencomplex en  een aantal formulieren om bijvoorbeeld verhuismutaties door te geven aan het bestuur.

Om toegang tot deze speciale rubriek te krijgen is het voldoende een e-mail te sturen naar janpannebakkerhof@hetnet.nl