Speciaal voor eigenaars/bewoners en bestuurders

In het speciaal voor eigenaars/bewoners bestemde, afgeschermde gedeelte van de website staan de gegevens m.b.t. het bestuur, de diverse bewonerscommissies, bewoners-, storings- en schoonmaaklijsten, de laatstverschenen informatiebulletins ‘De Pannebakker’, verslagen van ledenvergaderingen, informatie over wetten en regels m.b.t. het wonen in een appartementencomplex en  een aantal formulieren om bijvoorbeeld verhuismutaties door te geven aan het bestuur.

Om toegang tot deze speciale rubriek te krijgen is het voldoende een berichtje te sturen aan onze webmaster Jan Koks.  Dat kan via de contactknop in het bovenstaande menu. Je kunt ook een mail sturen naar janpannebakkerhof@hetnet.nl