jun09
1

Nog geen datum voor de ALV

De datum voor de algemene ledenvergadering (ALV) is nog steeds niet vast te stellen. Volgens de huidige regelgeving moet een ALV worden gehouden binnen één jaar na afloop van het verenigingsjaar. Er zijn diverse mogelijkheden om

Lees verder