Skip to content

Terugkoppeling actiepunten n.a.v. de ALV

Terugkoppeling actiepunten n.a.v. de ALV

Onlangs heb je van de Horst de notulen ontvangen van de op 25 april 2023 gehouden Algemene Ledenvergadering.

Onder verwijzing naar die notulen volgt hierbij een overzicht van een aantal acties. Verder staan onderaan dit bericht nog een paar andere mededelingen van het bestuur.

Bestuur en TC

Het nieuwe bestuur heeft de rollen als volgt verdeeld:

  • Jan Verhulst wordt onze nieuwe voorzitter. Hij blijft ook het penningmeesterschap vervullen.
  • Arjan van den Hoek en Lysanne van Laarhoven beheren het secretariaat.
  • Hans de Vaan is aanspreekpunt voor de technische commissie.
  • Monique Broekhoven is lid zonder speciale rol.

Hans Groenewegen wordt lid van de technische commissie en gaat nauw samenwerken met onze huismeester Kees van Laarhoven.

Gevelreiniging

Uit kostenoverwegingen wordt de (aanvankelijk voor dit jaar geplande) gevelreiniging gecombineerd met het in 2025 uit te voeren schilderwerk en het repareren van de dilatatievoegen. Een belangrijk deel van de kosten zit immers in het opbouwen en afbreken van steigers. Door de drie klussen te combineren is dat slechts één keer nodig.

Winterdijk

De gemeente laat ons weten dat er geen grote aanpassingen gedaan worden aan het wegdek op de Winterdijk. De dijk is een primaire waterkering en daardoor zijn er (volgens richtlijnen van Waterschap Brabantse Delta) beperkingen. Bovendien kan er niet worden uitgegraven om een zandbed aan te leggen voor een wegverharding i.v.m. schade aan de wortels van de beplanting op de dijk.

Gaten in het wegdek kun je zelf via de gemeenteapp Fixi of via hun website bij de gemeente Waalwijk melden. Het wegdek zal dan met puin worden geëgaliseerd.

Fietsenrekken (nietjes)

De gemeente plaatst links én rechts van de ingangen aan de voorzijde één nietje.

Het plaatsen van nietjes bij de achteringangen blijkt niet mogelijk: feitelijk is de verharding van het halfronde plein het dak van de parkeergarage en daarin kunnen geen gaten voor die nietjes worden gemaakt.

Groenvoorziening

De gemeente heeft laten weten dat er een nieuwe boom geplant wordt aan de voorzijde ter hoogte van Jan Pannebakkerhof 1.

Binnenkort ontvang je een enquêteformulier aangaande de mogelijkheden om de binnentuin te verfraaien.

Overig bestuursmededelingen

Melden van storingen

Incidenteel komt het voor dat bewoners zelf contact opnemen met een van onze onderhoudsbedrijven. Dit is niet de bedoeling: storingen dienen altijd gemeld te worden via het meldingsformulier onder aan deze pagina. De contactpersoon van de technische commissie neemt z.s.m. contact met je op om samen met jou te bekijken hoe de schade of storing het snelst kan worden verholpen. Alleen bij spoedgevallen kun je rechtstreeks contact opnemen met een van de bestuursleden of de leden van de technische commissie.

Schoonmaakwerkzaamheden door bewoner zelf

Gebleken is dat nog steeds niet iedereen de eigen buitenruimte even secuur schoonhoudt. Dat is spijtig, want we zijn immers met ons allen tezamen verantwoordelijk voor het aanzien van ons complex.

Als bewoner behoor je zelf de directe omgeving van je eigen appartement schoon te houden. In het verleden is – per appartement – een lijst opgesteld van werkzaamheden die iedere bewoner wordt geacht zelf uit te (laten) voeren. Je vindt deze lijsten op de pagina “Schoonmaak” in de rubriek “Voor eigenaars/bewoners”.

 

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn