jul23
0

Enquête tuin, vakantiewens

Beste bewoners, We willen je hartelijk danken voor het invullen van de enquête voor de tuin. We gaan alle opmerkingen en suggesties uiteraard meenemen tijdens ons eerste overleg. Vanwege de vakantie zullen we eind september ons licht hierover

Lees verder

jun01
0

Terugkoppeling actiepunten n.a.v. de ALV

Onlangs heb je van de Horst de notulen ontvangen van de op 25 april 2023 gehouden Algemene Ledenvergadering. Onder verwijzing naar die notulen volgt hierbij een overzicht van een aantal acties. Verder staan onderaan dit bericht nog een paar

Lees verder

apr11
0

Voorkom ratten en ander ongedierte

Er zijn opnieuw ratten gesignaleerd. Onze huismeester Kees van Laarhoven heeft er de afgelopen dagen maar liefst drie gevangen. De gemeente is van de overlast in kennis gesteld. Probeer zelf de overlast zo veel mogelijk te voorkomen door de

Lees verder

apr11
0

Voorkom storing aan automatische deuren

De elektrische deuren slaan soms op storing en moeten dan gereset worden om weer goed open te gaan en te sluiten. De storing ontstaat doordat men de deur handmatig open duwt of dicht trekt. Doe dat dus niet, de deur gaat vanzelf voor je open.

Lees verder

dec01
0

Herschikking bestuurdersrollen

Uit praktische overwegingen heeft het bestuur onlangs de rollen herschikt.  Voorzitter Tom Nijs en penningmeester Jan Verhulst blijven deze rollen vervullen. Lysanne van Laarhoven en Arjan van den Hoek nemen het secretariaat over van Hans de

Lees verder

mei27
0

VvE en verduurzaming

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 tot 0 gereduceerd moet zijn om de opwarming van de aarde met niet meer dan 2 graden te laten stijgen. Om dit te kunnen bereiken moet het gebruik van fossiele

Lees verder

mrt07
0

Brandweer oefent in onze garage

Op maandag  14 maart, vanaf 12:00 uur, houdt de brandweer weer een oefening in onze parkeergarage. Hierbij worden oefenrook en digitale vlamverschijnselen gebruikt die (bijna) niet van echt te onderscheiden zijn. HET GAAT OM EEN OEFENING. Je

Lees verder

feb02
4

Ria van der Velden is overleden

Op 1 februari is onze buurtgenote Ria van der Velden overleden. Het bestuur en de medebewoners van de Jan Pannebakkerhof wensen haar man Harrie en haar overige nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Hieronder staat het

Lees verder

apr22
0

Nieuw lid technische commissie

Na de oproep van 9 april heeft Hans de Vaan aangegeven dat hij de technische commissie wil komen versterken. Wat is het toch fijn om te mogen constateren dat er altijd weer vrijwilligers zijn die een steentje bij willen dragen aan alles wat de

Lees verder