Skip to content

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de wet op de bescherming van gegevens in gegaan.

Zoals bekend wordt veel communicatie naar onze leden uitgevoerd door De Horst. Vanzelfsprekend is dan ook dat we feitelijk alles rond privacy regels aan De Horst hebben uitbesteed, maar uiteindelijk zijn wij zelf ook verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met de privacy.

De persoonsgegevens van onze leden worden enkel gebruikt voor de administratie die door De Hort wordt uitgevoerd. Voor de eigenaars is het een garantie dat deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Verder wordt u geïnformeerd omtrent nieuws via mededelingen die ook op de website van de vereniging worden gepubliceerd. Indien u daar geen gebruik van wenst te maken, kunt u dat doorgeven en zult u geen bericht meer ontvangen. Het is uiteraard van belang dat u op de hoogte blijft van nieuws omdat u anders geen rekening kunt houden met eventuele aankondigingen. Daarvoor dient u dan met regelmaat de website te consulteren.

Uw gegevens worden uiteraard niet gebruikt voor commerciële doeleinden en niet beschikbaar gesteld aan derden. Volgens de wet kunnen eventuele datalekken worden gemeld bij de betreffende autoriteit.

Het is mede in het kader van deze wet noodzaak dat u eventuele wijzigingen ten aanzien van de bewoning door geeft omdat anders de informatie aan de verkeerde personen wordt doorgegeven. Daar bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor.

Bron: Bestuur VvE

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn