apr06
0

3 mei 2012: algemene ledenvergadering

Noteer alvast in uw agenda:

de algemene ledenvergadering 2012 wordt gehouden op donderdag 3 mei. De vergadering wordt gehouden in wijkpunt BaLaDe.

De agenda en andere van belang zijnde stukken worden binnenkort naar u toegezonden.

Opmerking: Om op de print- en verzendkosten te besparen zal de toezending zoveel mogelijk digitaal verlopen. U vindt de stukken ook in het alleen voor eigenaars afgeschermde gedeelte van deze website. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *