Skip to content

3 mei 2012: algemene ledenvergadering

Noteer alvast in uw agenda:

de algemene ledenvergadering 2012 wordt gehouden op donderdag 3 mei. De vergadering wordt gehouden in wijkpunt BaLaDe.

De agenda en andere van belang zijnde stukken worden binnenkort naar u toegezonden.

Opmerking: Om op de print- en verzendkosten te besparen zal de toezending zoveel mogelijk digitaal verlopen. U vindt de stukken ook in het alleen voor eigenaars afgeschermde gedeelte van deze website. 

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn