jul23
0

Enquête tuin, vakantiewens

Beste bewoners, We willen je hartelijk danken voor het invullen van de enquête voor de tuin. We gaan alle opmerkingen en suggesties uiteraard meenemen tijdens ons eerste overleg. Vanwege de vakantie zullen we eind september ons licht hierover

Lees verder