aug08
0

Schriftelijke contacten met het bestuur

Het bestuur van onze VvE is op de volgende manieren schriftelijk te bereiken: Via de digitale formulieren “Vragen of opmerkingen” en “Melding storing of schade” onder aan deze pagina Via het e-mailadres

Lees verder

jun01
0

Terugkoppeling actiepunten n.a.v. de ALV

Onlangs heb je van de Horst de notulen ontvangen van de op 25 april 2023 gehouden Algemene Ledenvergadering. Onder verwijzing naar die notulen volgt hierbij een overzicht van een aantal acties. Verder staan onderaan dit bericht nog een paar

Lees verder

dec01
0

Herschikking bestuurdersrollen

Uit praktische overwegingen heeft het bestuur onlangs de rollen herschikt.  Voorzitter Tom Nijs en penningmeester Jan Verhulst blijven deze rollen vervullen. Lysanne van Laarhoven en Arjan van den Hoek nemen het secretariaat over van Hans de

Lees verder

okt14
2

Rolverdeling nieuwe bestuursleden

Het nieuwe bestuur heeft op hun eerste vergadering de rollen verdeeld. Tijdens de op 21 september gehouden Algemene ledenvergadering zijn vijf personen in het bestuur gekozen. Inmiddels hebben de nieuwe bestuursleden de rollen als volgt

Lees verder

sep22
2

Nieuw bestuur

Tijdens de op 21 september gehouden en drukbezochte ALV zijn de volgende personen in het bestuur gekozen: – Arjan van den Hoek – Hans de Vaan – Jan Verhulst – Lysanne van Laarhoven – Tom Nijs Het nieuwe bestuur zal

Lees verder

nov25
0

Wijziging bestuurssamenstelling

Joep van Nieuwstadt heeft aangegeven om na 14,5 jaren bestuurslidmaatschap, waarvan de laatste 8,5 jaren als voorzitter van onze vereniging, zijn functie neer te leggen. Uiteraard respecteren wij zijn besluit en danken Joep voor zijn deskundige,

Lees verder