apr22
14

Vervanging intercomsysteem

Zoals jullie zullen herinneren was vorig jaar in de planning opgenomen het intercomsysteem te vernieuwen. Door het – wegens corona – ontbreken van de fysieke ALV konden wij de noodzakelijk zijnde vervanging niet voldoende mondeling toelichten. Ook dit jaar ziet het er niet naar uit dat we op korte termijn een “normale” Algemene Leden Vergadering kunnen houden.

Om te voorkomen dat bewoners binnenkort zonder intercomverbinding komen te zitten willen we nu echt overgaan tot vervanging.

Vandaag ontving je een e-mail. (De e-maillozen onder ons kregen een informatiepakketje in de brievenbus.) Daarin vind je een nadere toelichting en de brochure van de leverancier van het nieuwe intercomsysteem.

Namens de Technische Commissie,

Arjo Knippenburg

14 Comments

 1. Ik ben het volkomen eens met de opmerkingen van de
  die er al geplaatst zijn Door omstandigheden heb ik niet eerder gereageerd

 2. Ik maak geen gebruik van de intercominstallatie en vind het geldverspilling als deze volledig vervangen wordt terwijl dit niet nodig is volgens berichten van monteurs, zoals op te maken is uit vorige reacties.
  Frans van Drunen en Adriëtte van Bladel

 3. Roos Korst
  Ik heb geen intercom maak alleen gebruik van de kelder en de brievenbus.
  Maar ik ben het met iedereen eens, als het niet direct nodig is dan niet doen.

 4. laat alles bij het oude systeem en vervang wat nodig is . dan kunnen we er weer jaren mee voor uit. graag meer uit leg over het draad loze systeem mvrg corry dekkers en piet van oers

 5. alles werkt nog goed en ik vind vervanging niet nodig

 6. Met begrip voor de defecte intercom van verschillende bewoners, zie ik een oplossing door middel van het vervangen van de camera ;s bij de ingangen ( 4 stuks dus) als een mogelijkheid. Ik neem aan dat hier voldoende aandacht aan is besteed. Persoonlijk heb ik geen enkel belang bij vernieuwing, daar ik enkele jaren geleden mijn intercom( binnen) moest vernieuwen,
  Voorgaande reactie ’s van medebewoners zal met aandacht moeten worden bezien!!!!
  Succes met alle overwegingen.
  Lies Meiresonne

 7. Ik heb helemaal geen behoefte aan een nieuwe installatie, bij mij is het nog helemaal in orde en helder en zit niet te wachten op een verhoging hierdoor

 8. Ik ben het helemaal met Ed Nieuwenboom eens, we zullen toch ook de prijzen moeten kunnen vergelijken.

 9. Ik heb helemaal geen behoefte aan een nieuw intercom systeem. Die van mij wordt bijna nooit gebruikt en doet het nog prima. En dan de wijze van gebruik. Beseffen jullie wel dat er hier veel ouderen wonen die helemaal niets begrijpen van dat systeem?

 10. Hierbij het bericht als afgesproken met Arjo tijdens ons telefonisch onderhoud d.d. 29/4

  Geacht bestuur/TC

  Bezig zijnde met het antwoord op het berichtd.d. 22 april van de TC kreeg ik de reactie van Ed Nieuwenboom onder ogen en besloot niet opnieuw het wiel uit te vinden. Hij heeft het gras min of meer onder mijn voeten weggemaaid en het probleem overduidelijk verwoord.
  Ik kon mij daar volledig in vinden en heb dat reeds kenbaar gemaakt.

  Wat mij wel onaangenaam verrast is het feit dat er via de site en/of Leave & Reply zo weinig respons komt op het bericht van de TC.
  Dit omdat wij het toch hebben over een complex van 54 appartementen.

  De fa. Entrance presenteert zich in de folder als vertegenwoordiger van een “Jonge Generatie “. Dat is dus volgens mij niet direct de samenstelling van de bewoners van de JPH.
  Zou dit de reden kunnen van zo weinig reacties ?????
  Dit terwijl er voor een fysieke vergadering normaal wel volop belangstelling bestaat.
  Er zijn zelfs nog mensen die niet de hele dag achter een PC zitten of met een mobieltje rondlopen.

  Bij het lezen van de folder vroeg ik mijzelf ook wel eens af: Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan ?
  Het huidige systeem is voor iedereen begrijpelijk en hanteerbaar en functioneert naar behoren. Echter. alleen wanneer iedere eigenaar/bewoner de afspraken en verplichtingen t.o.v. de VvE nakomt. Dan hoeft er ook binnenkort niemand zonder goede intercomverbinding te zitten.Ik heb dat zelf na het vervangen van mijn binnenunit ervaren en ondervonden

  Bij het vervangen van mijn binnenunit (dus achter de voordeur) vertelde de betreffende monteur mij wel dat de camera’s bij de entree echt vervangen diende te worden.. Aan het systeem an sich is dus niets mis en ook daarin is de techniek niet stil blijven staan.

  Tijdens een gesprek met een makelaar vroeg hij zich af, gezien de leeftijd van de bewoners, waar men mee bezig is.Tevens vertelde hij dat bij hun nieuwbouwprojecten ook ons systeem nog wordt geinstalleerd. Ook bij renovatie van een appartementsgebouw van 20 etages is dat het geval.

  VRAAG:
  Wie gaat er een andere auto aanschaffen wanneer de accu, banden of een remblok vervangen moet worden ? De vraag stellen is hem beantwoorden omdat het systeem nog goed is. Het brengt meestal ook beduidend minder kosten met zich mee.

  Uiteraard blijf ik nog met een aantal vragen zitten die onbeantwoord zijn en/of blijven Het lijkt mij zinvol in een gesprek meer duidelijkheid in inzicht te krijgen om gezamenlijk tot een een oplossing te komen die goed is en in het belang van de hele VvE.

  Hopende niet als lastig bestempeld te worden verblijf ik in afwachting van uw reactie.

  mvrgr
  Jos Jansen. .

 11. Wij zijn het volkomen eens met het bovenstaande. Ook gelden onze opmerkingen geplaatst op het bericht van november 2020 nog steeds namelijk dat dit duidelijk en zorgvuldig mondeling moet worden uitgelegd desnoods in een VVE bijeenkomst later dit jaar, wij nemen tenminste aan dat hierover nog gestemd gaat worden door de leden van de VVE.

  Met vriendelijke groeten,

  Sjef en Marijke van der Steen

 12. Geacht Bestuur / Technische Commissie,

  Bij het lezen van het bericht van de Technische Commissie dd. 22 april aan de leden van de VvE komen er direct een aantal vragen bij mij naar boven, die vooralsnog onbeantwoord zijn of blijven.

  Het lijkt mij zinvol hierover, ook in het belang van de overige leden van de VvE, in een persoonlijk gesprek hierop voldoende antwoord en inzicht over dit toch wel belangrijke ontwerp te kunnen krijgen.

  Hopende niet een etiket als zijnde lastig opgeplakt te krijgen en/of gesensibiliseerd te worden, wil ik hierbij toch mijn verwondering uitspreken over de weinige reacties betreffende dit onderwerp.

  met vriendelijke groet,
  Jos Jansen.

 13. Bij het lezen van het bericht van Ed Nieuwenboom aan de VvE betreffende het voorstel tot vervanging van het huidig intercomsysteem kan ik me hierbij volledig aansluiten en steunen !!
  Ik sta volledig achter zijn standpunten !!
  Mijn eigen mening en idee daarover en de vragen en opmerkingen zal ik apart formuleren.

  mvrgr.,

  Jos Jansen

 14. betreft: vervanging intercomsysteem.
  datum: 27 april 2021.

  Uit het Verslag Algemene Ledenvergadering 17 november 2020 het volgende:
  • … het voorstel voor aanschaf van een nieuwe Intercom uit te stellen totdat we weer een “normale” bijeenkomst kunnen organiseren.
  • We gaan dit punt daarmee ook uit de besluitenlijst halen.
  • We zullen dit voorstel opnieuw agenderen voor de ALV in 2021 en u kunt uiteraard daarvóór vragen
  indienen.

  In de met de e-mail dd. 22 april 2021 toegestuurde bijlage -Intercom JPH.docx- wordt heel sterk de indruk
  gewekt, dat de keus reeds is gevallen/gemaakt op het INTRATONE draadloos Intercomsysteem van ENTRANCE.
  # Dit staat in schril contrast tot hetgeen in het Verslag Algemene Ledenvergadering 17 november 2020.
  Het besluit om het bestaande bedrade systeem te vervangen MOET NÓG worden genomen !
  In en tijdens een ALV. Én door de leden van de VvE.
  # Het besluiten is kiezen tussen een aantal voorgeselecteerde opties, minimaal 2 !
  # De totstandkoming van deze selectie moet duidelijk zijn onderbouwd dmv. realistische vergelijkingen
  tussen systeem-soorten (bedraad of draadloos) en obv. kosten en duurzaamheid.
  # Én … tijdig en volledig worden gecommuniceerd naar de leden van de VvE !

  Na inloggen op de website janpannebakkerhof.nl → Voor eigenaars/bewoners → Storingen en schades in het menu rechts. Als punt 1 onder Opmerkingen:
  • Alle reparaties áchter de voordeur van het appartement zelf zijn voor rekening van de eigenaar.

  Een aantal bewoners heeft
  # hun defecte intercom in hun eigen appartement reeds vervangen, op eigen kosten!
  # die vervanging niet gedaan.

  Helaas is het aan de leden van de VvE niet bekend gemaakt om hoeveel defecte intercoms het gaat, hoelang ze al defect zijn, hoeveel er inmiddels zijn vervangen én wanneer deze vervanging heeft plaatsgevonden.
  Ook de prijsverschillen bij/van het vervangen van de defecte intercoms zijn niet bij een ieder bekend.

  Vragen en Verzoeken.
  1. Vanwaar de haast om een nieuwe Intercom-systeem te installeren?
  2. Laat zien hoeveel Intercomleveranciers (bedraad en draadloos) benaderd zijn.
  3. Laat zien hoe de ‘eind’-selectie tot stand is gekomen.
  4. Neem het bestaand systeem en haar huidige status mee in de eindselectie.
  4.1. het bestaand systeem is een bedraad systeem. Bedrading slijt niet, omdat er in het draadnetwerk geen bewegende delen zijn. De ‘kwetsbare’ cq vervangbare delen zijn de camera’s en het antwoordsysteem in het appartement. De vervangen en goed werkende intercoms hebben dat inmiddels bewezen.
  4.2. ten overvloede: deze bedrade systemen worden in de nieuwbouw nu nog steeds ingebouwd.
  5. Geef in de eindselectie aan welke werkzaamheden/elementen toepasbaar zijn op welk systeem.
  Vermelding van de kosten per werkzaamheid/element is een belangrijke en vooral feitelijke bijdrage in het keuze- cq selectieproces.

  Tot slot: als er een nieuw bericht op de website is geplaatst, dan worden de leden daar middels een e-mail geïnformeerd.
  Ik wil heel graag, dat het bestaan van dit reactie-bericht -in Leave a Reply- op een gelijke wijze kenbaar wordt gemaakt, zodat elk lid tijdig zijn/haar opmerkingen hierbij kan toevoegen.
  Voor de volledigheid wil ik ook heel graag, dat de e-maillozen van deze reactie op de hoogte worden gesteld op dezelfde wijze als uitgevoerd met het informatie-pakketje.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *