dec20
0

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Noteer alvast in je agenda: de algemene ledenvergadering 2017 wordt gehouden op dinsdag 11 april a.s.. Zonder tegenbericht zal de vergadering ook deze keer plaatsvinden in Hotel Waalwijk. Verdere informatie volgt te zijner tijd.

Lees verder