Skip to content

Wijziging bestuurssamenstelling

Joep van Nieuwstadt heeft aangegeven om na 14,5 jaren bestuurslidmaatschap, waarvan de laatste 8,5 jaren als voorzitter van onze vereniging, zijn functie neer te leggen. Uiteraard respecteren wij zijn besluit en danken Joep voor zijn deskundige, professionele inzet en zijn ondersteuning in de afgelopen jaren. Uiteraard staan we ook tijdens de eerstvolgende ALV nog stil bij zijn vertrek uit het bestuur.

Joep heeft een dankwoord geschreven. Je vindt zijn dankwoord in de notulen van de ALV. Deze zijn je per e-mail toegezonden en staan ook in het voor eigenaars bestemde deel van deze site.

Nieuwe voorzitter
De vier overgebleven bestuursleden hebben inmiddels besloten Jan Koks te benoemen tot voorzitter. De andere bestuursleden blijven hun huidige functie vervullen. Jan heeft aangegeven deze rol te aanvaarden en dankt bestuur en eigenaars voor het in hem gestelde vertrouwen. Wij wensen Jan heel veel succes in zijn nieuwe functie.

Bron: Het bestuur

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn