apr07
0

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Noteer alvast in je agenda: de algemene ledenvergadering  is op dinsdag 17 mei a.s..

De vergadering wordt gehouden in Fletcher Hotel Waalwijk. Verdere informatie volgt te zijner tijd.

Comments are closed.