Skip to content

Segonscan en subsidie-verzoeken (met update op 8 december)

Segonscan en subsidie-verzoeken (met update op 8 december)

Eind november verschenen er verontrustende berichten in de media over de energiesubsidies. O.a. naar aanleiding daarvan is de onderstaande brief aan SEGON gezonden.

“Geachte heer/mevrouw,  

Onder verwijzing naar:

  • eerdere correspondentie (zowel via de post als via de mail)
  • telefoongesprekken met o.a. de heren Verweij, Schretlen, Marcel en Ronnie en met mevrouw Driessen
  • gesprekken met uw beide inspecteurs

 en verder naar:

  • de informatie op uw website en de websites Meer met minder en Agentschap NL

 vraag ik u namens het bestuur van VvE Jan Pannebakkerhof uw reactie op het volgende:

Op 12 november hebben uw inspecteurs een energiescan uitgevoerd bij 34 appartementen van de Jan Pannebakkerhof in Waalwijk. Voorafgaande aan die scan heeft u de subsidie gecheckt (zoals u ook nu nog toezegt op uw website) en de verschuldigde bedragen (€ 200 per deelnemer) op uw rekening gestort gekregen. Tijdens de scan hebben uw medewerkers de verder benodigde gegevens (bouwtekeningen, inventarisatieformulieren en subsidie-aanvragen) gecontroleerd en meegenomen. 

Aangezien aan alle voorwaarden voldaan is vertrouwen wij als VvE Jan Pannebakkerhof er op dat de rapportages en het energielabel binnen afzienbare tijd bij onze bewoners op de deurmat vallen en dat de subsidie ad € 200 op hun bankrekeningen wordt overgemaakt.  

Het bestuur van de VvE is de afgelopen dagen door een aantal bewoners benaderd. Zij zijn ongerust geworden door berichten in de krant en/of door een brief* van Agentschap NL waarin om aanvullende gegevens wordt gevraagd en waarin tevens wordt gemeld dat het subsidiebudget (vooralsnog) is uitgeput. Uitgaande van het vorenstaande is deze ongerustheid naar onze mening nergens op gebaseerd. Om bij hen toch die ongerustheid weg te kunnen nemen verzoeken wij u ons op korte termijn de eerder gemaakte afspraken en garanties nogmaals in een brief aan de bewoners te bevestigen. U kunt deze brief per mail toezenden aan janpannebakkerhof@hetnet.nl Wij zullen er voor zorg dragen dat deze brief vervolgens bij de 34 individuele deelnemers aan het project terecht komt. 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Koks
Bestuurslid Technische zaken Jan Pannebakkerhof Waalwijk

 * Enkele personen hadden uw handleiding bij de subsidie-aanvraag niet goed gelezen en hadden deze zelf rechtstreeks naar Sittard gestuurd. Zonder uw inspectie-code en zonder bijlagen. Vandaar de brief om aanvullende informatie, waarbij de afwijzing zat) Uw inspecteurs hebben op 12 nov. overigens een duplicaat-aanvraag in ontvangst genomen, dus dat is alsnog goed geregeld.”

Wij houden u op de hoogte.

UPDATE:

Op 8 december ontvingen wij de onderstaande reactie van Segon:

 

Geachte heer Koks,
 
Er is een probleem bij AgentschapNL ontstaan omdat Segon subsidie voor de bewoners heeft gereserveerd, terwijl tegelijkertijd bewoners op eigen houtje een subsidieformulier hebben ingediend bij AgentschapNL. Hierdoor lopen er twee subsidieaanvragen door elkaar heen, waardoor de afwerking wordt aangehouden en de betreffende bewoners een brief hebben ontvangen over de uitputting van het budget.
 
Ik heb hierover contact gehad met AgentschapNL om dit op te lossen, maar nog geen antwoord van hun mogen ontvangen. Ik zat eigenlijk op dit antwoord te wachten alvorens u te antwoorden.
 
Segon heeft de VvE de subsidie gegarandeerd en daar kunt u op vertrouwen. Maar voordat de subsidie definitief toegekend kan worden, zal eerst de situatie met de dubbele aanvraag opgelost moeten worden.
 
Ik hoop u voor nu voldoende geinformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
 
SEGON

 

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn