nov13
5

Schriftelijk stemmen algemene ledenvergadering

Zoals al eerder gemeld heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering dit jaar schriftelijk af te gaan handelen. 

Alle eigenaars hebben inmiddels de agenda, de vergaderstukken, het protocol en het stemformulier ontvangen. Op het stemformulier kun je per agendapunt aangeven of je daar mee instemt of niet.

We vragen je het ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk dinsdag 17 november a.s. vóór 18:00 uur af te geven of in de brievenbus te stoppen bij een van de bestuursleden. (Inleveradressen: JPH 3, 42, 50, 53.) Je mag het formulier ook naar De Horst zenden.

We menen met deze uitzonderlijke handelswijze een goede oplossing te bieden, waarmee je toch je stem kunt uitbrengen binnen de geldende corona-maatregelen.

Het bestuur

5 Comments

 1. We hebben de betrokken eigenaars gesproken en alle vragen beantwoord. Dat zullen we meenemen in de rapportage die gaat volgen. Daarin zult u de antwoorden namens het bestuur vinden.
  Bij de te nemen besluiten zullen we het voorstel tot vervanging van de intercom niet meenemen maar dit uitstellen tot de ALV van 2021

 2. Iedere keer weer stel ik mijzelf de vraag bij het lezen van het volmacht/stembriefje:
  Waarom en waarvoor plaats ik een kruisje in het vakje bij voor, tegen of blanco ?????
  Helaas moet ik het antwoord steeds weer opnieuw schuldig blijven, gewoon omdat ik
  het antwoord niet weet. Het kan niet voldoende door mij worden onderbouwd met goede
  en afdoende argumenten door het missen van relevante informatie en voor en tegens niet
  kunnen worden afgewogen.
  Het heeft m.i. dan geen zin om een kruisje te zetten waardoor er toch wel grote c.q. belangrijke
  beslissingen kunnen en zullen worden genomen.
  Daarom stel ik voor en lijkt het mij niet onverstandig de reacties van de regering nog even af 
  te wachten en dan een nieuwe vergadering te plannen.

  Voor wat betreft het toegevoegde agendapunt (nr,7) heb ik een reactie gestuurd naar 
  Arjo Knippenburg (TC)

 3. Wij kunnen ons niet vinden in de door het bestuur besloten wijze van vergaderen voor de Algemene Ledenvergadering van VvE Jan Pannebakkerhof.
  De uiting of melding van deelname aan deze vergadering bestaat slechts uit een -volgens aanhef- VOLMACHT / STEMBRIEFJE.
  Deze / Dit VOLMACHT / STEMBRIEFJE is absoluut!!!
  Er is vooraf noch achteraf totaal geen ruimte en/of tijd voor vragen, toelichting en/of andersoortige informatie.
  Je moet er VOOR of TEGEN zijn; BLANCO heeft geen waarde en is van geen invloed.
  En in tegenstelling tot de andere keuzes is VOOR vetgedrukt. Is hier sprake van enige beïnvloeding ?

  Dé kern van een vergadering is dat de deelnemers mét elkaar spreken én afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.

  Kortom, de vragen, kanttekeningen en/of opmerkingen kunnen wij nergens en bij niemand kwijt.

  Wij leveren deze / dit VOLMACHT / STEMBRIEFJE dan ook in ZONDER DAT ENIG ONDERWERP IS AANGEKRUIST.

 4. Naar aanleiding van het schrijven van de Horst d.d. 12 november heb ik de volgende opmerkingen:

  – Hoe worden de vragen die n.a.v. het volmacht/stembriefje worden ingediend behandeld? Worden deze vragen en antwoorden ook op de website geplaatst zodat iedereen daarop kan reageren?

  – Op het formulier staan bij iedere vraag maar 3 keuzes vermeld en ruimte voor op- en aanmerkingen is er niet.

  – De meeste bewoners hebben de documentatie pas vrijdag in de brievenbus gevonden met 2 nieuwe stukken erbij namelijk het MOJP en de documentatie betr. vervanging intercom en moeten dinsdag a.s. voor 18 uur gereageerd hebben, is dat niet kort dag.?

  – Vervanging intercom vinden wij eerlijk gezegd niet iets wat je zomaar even schriftelijk af kunt doen, het gaat om een totaal bedrag van € 26.000 en € 18.000, Kan dat niet verschoven worden naar de ALV in april 2021 dat is ook maar 5 maanden later.

  – Is het niet een optie om het persmoment van de regering a.s. dinsdagavond af te wachten en dan te bekijken of er niet alsnog een ALV in afgeslankte vorm zoals eigenlijk voor 17-11-2020 was gepland te houden?

  • Hoi Sjef & Marijke,
   Wij kunnen ons helemaal vinden in de punten, die jij genoemd hebt. Het MOJP kan evenals de intercom naar onze mening inderdaad worden overgetild naar de ALV van 2021. Een aantal eigenaren hebben hun intercom reeds op eigen kosten (!!!!) vernieuwd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *