dec07
1

Regels voor gebruik garage

Het komt geregeld voor dat auto’s verkeerd geparkeerd worden. Het is verboden om in de parkeergarage de doorgaande route te blokkeren. Alleen snel lossen, laden of schoonmaken, waarbij de chauffeur direct het voertuig kan verplaatsen, is toegestaan.

Dat is één van de o.a. op last van de brandweer gemaakte strikte afspraken. Lees hieronder welke afspraken er nog meer gelden voor het gebruik van de garage.
 • – In de parkeergarages mogen geen (onderhouds-)werkzaamheden worden verricht aan auto’s, motoren, brom- en snorfietsen.
 • – Risico’s met betrekking tot schadelijke stoffen moeten tot elke prijs worden vermeden.
 • – In de parkeergarages is het uitsluitend toegestaan een voertuig te parkeren binnen het daarvoor bestemde, aan de eigenaar in eigendom toebehorend vak.
 • – Het parkeren van een aanhangwagen achter een (motor)voertuig is slechts toegestaan indien de markeringslijnen van de parkeerplaats daardoor niet worden overschreden.
 • – Het is wel toegestaan in een parkeervak meer dan een voertuig te parkeren indien het betreffende parkeervak daartoe de ruimte biedt.
 • – Het is verboden om in de parkeergarage de doorgaande route te blokkeren. Alleen snel lossen, laden of schoonmaken, waarbij de chauffeur direct het voertuig kan verplaatsen, is toegestaan.
 • – In verband met de veiligheid mag in de parkeergarages met voertuigen slechts stapvoets worden gereden.
 • – Fietsen van bewoners dienen geplaatst te worden in de daarvoor bestemde ruimten, bergingen  of op de privé-parkeerplaats.
 • – Het is verboden de parkeergarage te gebruiken voor opslag van andere goederen, om brandgevaarlijke situaties en rookontwikkeling zo veel mogelijk te voorkomen. Andere goederen dienen in de daarvoor bestemde berging te worden opgeborgen.
 •  – De parkeergarage wordt 8 keer per jaar schoongemaakt. Dit ontslaat de eigenaars echter niet van de verplichting om hun privé-parkeerplaats zelf schoon te houden.
 • – Een eigenaar is gerechtigd zijn parkeerplaats tijdelijk ter beschikking te stellen aan een andere appartementseigenaar. In dat geval gaan de rechten en plichten met betrekking tot die parkeerplaats over op de gebruiker van de parkeerplaats.
 • – Om insluiping in de parkeergarage te voorkomen is het belangrijk om zowel bij in- als bij uitrijden te controleren of de roldeur weer gesloten is zonder dat er onbevoegden naar binnen zijn gegaan.

Zie voor meer informatie de pagina Veiligheid/gebruik parkeergarage in het beveiligde deel van deze site.

One Comment

 1. Zaterdag 5 januari 2018.
  “Je moet je niet zo druk maken”, werd het mij uiteindelijk na een korte discussie toegebeten. Dit naar aanleiding van het feit, dat ik een man aansprak, die zonder te wachten tot de roldeur gesloten is, op de fiets naar beneden zwierde. Zijn antwoord: “Als ik daar aan het eind op de hoek rechtsaf ga (dat is dus direct ná de parkeerplaats van nr.43), dan kijk ik nog even om”. Mijn tegenvraag: ” Is het nou zo veel moeite om onder aan de inrij-helling even te blijven totdat de roldeur gesloten is …. ?”.
  Gezien het bovenstaand antwoord was het voor deze man kennelijk inderdaad veel te veel moeite.
  Ter ondersteuning van mijn verslag: Jan Koks is getuige van dit meningsverschil.
  Mijn vrouw en ik spraken al eens eerder iemand -een vrouw- aan, die zonder te wachten tot de roldeur gesloten is, gewoon doorreed. In schrille tegenstelling tot de reactie van de man werden wij door de vrouw, na enig uitleg waarom we haar aanspraken, bedankt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *