jun09
1

Nog geen datum voor de ALV

De datum voor de algemene ledenvergadering (ALV) is nog steeds niet vast te stellen.

Volgens de huidige regelgeving moet een ALV worden gehouden binnen één jaar na afloop van het verenigingsjaar. Er zijn diverse mogelijkheden om ledenvergaderingen te beleggen: alle deelnemers in één ruimte, werken met volmachten en digitaal. Vanzelfsprekend gaat de voorkeur van het bestuur uit naar de vertrouwde manier van vergaderen. E.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden die de overheid en RIVM bieden.

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Op dit moment geldt dat samenkomsten (zoals algemene ledenvergaderingen van VvE’s) mogen doorgaan met maximaal 100 personen én als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Hopelijk kan in de loop van september uitsluitsel worden gegeven op welke datum en op welke wijze er dit jaar vergaderd gaat worden.

One Comment

  1. Het bestuur zou kunnen overwegen de jaarstukken naar alle bewoners te sturen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *