Skip to content

Nog geen datum voor de ALV

De datum voor de algemene ledenvergadering (ALV) is nog steeds niet vast te stellen.

Volgens de huidige regelgeving moet een ALV worden gehouden binnen één jaar na afloop van het verenigingsjaar. Er zijn diverse mogelijkheden om ledenvergaderingen te beleggen: alle deelnemers in één ruimte, werken met volmachten en digitaal. Vanzelfsprekend gaat de voorkeur van het bestuur uit naar de vertrouwde manier van vergaderen. E.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden die de overheid en RIVM bieden.

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Op dit moment geldt dat samenkomsten (zoals algemene ledenvergaderingen van VvE’s) mogen doorgaan met maximaal 100 personen én als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Hopelijk kan in de loop van september uitsluitsel worden gegeven op welke datum en op welke wijze er dit jaar vergaderd gaat worden.

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn