jun08
0

Maatregelen brandpreventie

Omwille van het calamiteitenplan hebben wij de torens van ons complex geïnspecteerd.

Op veel plaatsen zien we dat de vluchtwegen, naast de liften, gedeeltelijk afgeschermd worden door kasten, boxen of losse rommel. In geval van een noodsituatie wordt hierdoor de doorgang belemmerd. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Dit geldt ook voor de balustrades buiten deze deuren die niet als opslagruimte voor plastic zakken etc. mag dienen. Niet alleen de doorgang wordt belemmerd maar er wordt ook ongedierte door aangetrokken.

Wij verzoeken u maatregelen te nemen en de doorgang maximaal vrij te maken en te houden, zodat hulpdiensten in geval van calamiteiten niet gehinderd worden.

Ook willen wij u verzoeken de deuren in de trappenhuizen NIET d.m.v. een spie permanent open te zetten. Dit is vanuit brandpreventie niet toegestaan en daarnaast worden deze deuren kromgetrokken, wat voor onnodige kosten kan leiden en we moeten verhalen op de bewoners.

Bron: Het bestuur

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *