mei09
3

Container voor restafval komt op andere locatie

De gemeente Waalwijk heeft de definitieve plaats voor de nieuwe container voor restafval vastgesteld. In tegenstelling tot eerdere berichten komt de container aan de oostkant (bij de even nummers), ongeveer op de plaats waar nu nog het eerste boompje staat, gezien vanaf de Grotestraat. Dicht bij nummer 2 dus.

Feitelijk is er geen alternatief vanwege de ligging van leidingen en riolering. Ook de optie van plaatsing van de container aan de Winterdijk-kant was geen realistische.

Om het symmetrische beeld van ons complex te waarborgen zullen de beide boompjes die het dichtst bij de Grotestraat staan naar achteren worden verplaatst, enkele meters in de richting van de beide andere boompjes. Deze komen dus wat dichter bij elkaar te staan. De tweede boompjes verder verplaatsen in de richting van de trappen was geen optie om de doorgang niet te belemmeren. Deze oplossing lijkt het bestuur acceptabel en is het minst ingrijpend.

Kans op overlast niet groot

Het gevaar van overlast voor de appartementen aan de oostkant, met name nummer 2, is volgens de woordvoerder van de Gemeente niet groot omdat het openen en sluiten van de container geen harde geluiden zal veroorzaken.

Container alleen bestemd voor bewoners

Zoals al eerder gemeld: de containers zijn alléén bestemd voor bewoners van de Jan Pannebakkerhof! Iedereen zal een eigen pasje ontvangen en de planning is om e.e.a. vóór de zomervakantie te voltooien.
Het gevaar van verkeerd en/of ongeoorloofd gebruik is laag omdat de pasjes – net zoals onze tags – worden gekoppeld aan bewonersnamen.

Opslagruimtes

Het bestuur en technische commissie gaan nog kijken naar de bestemming van de beide opslagruimtes waar de huidige containers staan. De papiercontainers blijven uiteraard, maar er komt wel ruimte vrij waar we mogelijk wat mee kunnen. De huidige containers zullen worden weggehaald. Daarmee zijn we in elk geval verlost van de stank en de schoonmaak daarvan!

Bron: bestuur en TC

3 Comments

 1. Bestaat er een mogelijkheid om informatie mbt. eventueel geluids- en stankoverlast in te winnen bij bewoners, die reeds een dergelijke restafvalcontainer in hun nabijheid geplaatst hebben gekregen?
  Een ander realistisch scenario: door omliggende bewoners, die dus NIET tot de Jan Pannebakkerhof horen, kunnen zakken vuil bij de container worden neergelegd. Ongezien. De ‘dader(s)’ is/(zijn) niet te achterhalen. Hoe wordt hiermee omgegaan? En wie moet hier actie op ondernemen? Nog beter: hoe kan dit worden voorkomen? Of …., is hier al op ingespeeld?
  Ter illustratie van bovenstaande scenario: in de kleding-containers bij de Regenboog Apotheek, die vrij toegankelijk zijn, is ook restafval, grof vuil (van lampen tot emmers verf) gevonden …..

  Vwb de stankoverlast in de huidige, bestaande situatie: we hebben verscheidene keren geconstateerd, dat niet een ieder zich houdt aan de regel, dat het restafval in een PLASTIC ZAK moet worden verpakt alvorens het te dumpen in de afvalcontainer. We zagen namelijk lege pakken melk, yoghurt, frisdrank e.d. los op de bodem van de container liggen. De dader(s) is/(zijn) ook hier niet te achterhalen ……

  m.vr.gr.,
  Henny & Ed Nieuwenboom
  JPbkrhf. 29

 2. Leuk dat gemeente zegt dat met name huisnummer 2 er geen last van zal hebben.
  Maar wij, wonende op nummer 18 en veel buiten zitten, zijn bang voor stank overlast en dan kunnen ze wel zeggen het zit onder de grond, maar toch gaan die kleppen met regelmaat open.
  In de zomer zal dit zeker stinken.
  De ervaring met de gemeente is dat ze veel beloven maar in de praktijk blijkt het toch vaak heel anders te zijn.
  Wij zijn er in ieder geval niet blij mee.

  Met vr.gr.
  Anton en Wil van der Pluijm

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *