Skip to content

Bewonersmutaties doorgeven aan De Horst

Bewonersmutaties doorgeven aan De Horst

Zoals bekend wordt verondersteld en ook duidelijk in ons Huishoudelijk Reglement is opgenomen, moet elke mutatie van bewoners aan de VVE worden doorgegeven via De Horst.

Ook indien het om een tijdelijke huurder gaat, dient de eigenaar bericht te sturen omtrent de huurder(s), met naam en telefoonnummer om het mogelijk te maken de gang van zaken in ons complex uit te leggen en ervoor te zorgen dat ook nieuwe en tijdelijke bewoners zich aan de regels houden. Voor nieuwe bewoners dient ten allen tijde een naambordje te worden aangebracht zodat geen misverstand kan bestaan over wie het appartement bewoont. De VvE verzorgt de bestelling van uniforme naambordjes.

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn