Skip to content

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 17 november is de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in de Thermaflexzaal van Theater de Leest. De vergadering begint om 20:00 uur.

Vergaderstukken
De agenda en de overige vergaderstukken staan inmiddels in de rubriek “Voor eigenaars/bewoners > Algemene ledenvergaderingen”. Deze stukken worden ook nog via e-mail (of indien gewenst per post) aan de eigenaars toegezonden.

Corona-regels
Door alle beperkende maatregelen ten gevolge van de corona-crisis zijn ook wij genoodzaakt de vergadering in sterk aangepaste vorm te houden. Zoals het er nu voorstaat kunnen maximaal 30 personen aan de ALV deelnemen.

Om de toeloop te reguleren kan zich dit jaar slechts één persoon per appartement aanmelden. Aangezien we meer leden dan plaats hebben, komen we in de problemen. Daarom adviseren wij je – als dat enigszins mogelijk is – een andere eigenaar te machtigen om namens jou de vergadering bij te wonen.

Aan-afmelden en volmachten
Inmiddels heeft een groot deel van de eigenaars zich al aan- of afgemeld of aangegeven een mede-eigenaar te machtigen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe dat dan a.u.b. alsnog. Dat kan heel simpel door het invullen van het onderstaande inventarisatieformulier. Onder dat formuliertje vind je ook nog de volmacht. Wil je iemand machtigen, vul dan de volmacht in. De volmacht wordt naar je e-mailadres gezonden. Print de volmacht uit, onderteken deze en geef hem mee aan je gevolmachtigde.

 

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn