jan19
0

Vervangen rookgasafvoer bij plaatsing nieuwe CV-ketel

Vorig jaar zijn wij een aantal keer benaderd met een vraag over het vervangen van de rookgasafvoer bij plaatsing van een nieuwe CV-ketel en middels dit bericht willen we jullie daarover informeren.

Belangrijk is te weten dat in ons complex een individuele rookgasafvoer en luchttoevoer via het dak is. Dus ieder appartement heeft zijn eigen aan- en afvoer die door de gemeenschappelijke schacht loopt. Een situatie zoals hiernaast schematisch is weergegeven.

Die schacht is van de VvE en die is daarvoor verantwoordelijk. Maar de leidingen en pijpen die daar doorheen lopen zijn van de eigenaren. Ook als die vervangen dienen te worden zijn de kosten voor de betreffende eigenaar.

Dit wordt ook onderschreven in een artikel dat in het VvE magazine van november 2020 is gepubliceerd. Omdat dit artikel veel duidelijkheid verschaft hebben we dat voor de volledigheid onderstaand afgedrukt. Met name het schema toont simpel aan voor wie de kosten zijn.

Als VvE kunnen we de werkzaamheden laten uitvoeren en zullen daarvoor een plaatselijke installateur inschakelen. Nogmaals de kosten blijven voor de eigenaar. Als jullie zelf een andere partij weten, dient er ten alle tijden vooraf toestemming gevraagd te worden wie en wanneer men toegang dient te hebben tot het dak. Dit om te voorkomen dat in geval van eventuele lekkages de reparatiekosten verhaald kunnen worden. Dit kan bij 1 van de TC leden.

Voor eventuele vragen kunnen jullie ons ook contacten.

Comments are closed.