In de hallen in de torens kunnen – als de bewoners dat zelf willen – uiteraard ook foto’s worden opgehangen. Omdat deze hallen (in tegenstelling tot de bovengenoemde vier hallen) min of meer ‘bewoners-eigen’ zijn, kunnen de aanwonende eigenaren indien zij dat zelf willen en in onderling overleg zelf bepalen aan welke van de in de (afgeschermde) galerij opgenomen foto’s zij de voorkeur geven. Ed en Jan werken momenteel aan een plan van aanpak. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Hieronder staan de foto’s, verdeeld over meerdere pagina’s. Onderaan de galerij kun je de volgende pagina selecteren. Na het aanklikken van een van de foto’s krijg je, per pagina, een diapresentatie te zien. Boven aan iedere foto staat de beschrijving en het fotonummer.

Let op:
De foto’s zijn – per 12 – over meerdere pagina’s verdeeld. Na iedere serie moet je de volgende pagina selecteren.
Na het aanklikken van een van de foto’s krijg je, per pagina, een diapresentatie te zien. Boven aan iedere foto staat de beschrijving.