sep30
4

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Door alle beperkende maatregelen ten gevolge van de corona-crisis zijn ook wij genoodzaakt de algemene ledenvergadering in sterk aangepaste vorm te houden. 

De uitgestelde algemene ledenvergadering 2020 wordt gehouden op 17 november a.s. in de Thermaflexzaal van Theater de Leest. De vergadering begint om 20:00 uur.

Omdat we de voorkeur geven aan een fysieke vergadering boven een digitale vergadering moeten we noodgedwongen het aantal deelnemers beperken: er kunnen door de strenge coronaregels hoogstwaarschijnlijk maximaal 30 personen aan de ALV deelnemen. Om de toeloop te reguleren kan zich dit jaar slechts één persoon per appartement aanmelden. Aangezien we meer leden dan plaats hebben, komen we in de problemen. Daarom adviseren wij je – als dat enigszins mogelijk is – een andere eigenaar te machtigen om namens jou de vergadering bij te wonen.

Om afspraken met de zaaleigenaar te kunnen maken vragen wij je vriendelijk doch dringend om zo spoedig mogelijk via het onderstaande formulier aan te geven of je wel of niet komt of dat je een ander machtigt. Het invullen van het formulier is overigens ook nodig opdat de normale registratie bij de ingang van de vergaderzaal achterwege kan blijven.

 

Nadere informatie over de vergadering en de vergaderstukken (incl. het machtigingsformulier) volgen zo spoedig mogelijk.

Opmerking: Er zal na afloop van de vergadering ook geen gelegenheid zijn voor een nazit met een hapje en een drankje.

Wij vragen alle eigenaren begrip voor deze situatie en hopen dat iedere deelnemer aan de ALV de op dat moment geldende corona-richtlijnen in acht neemt. Heb je je aangemeld maar heb je op de vergaderdag klachten: Blijf thuis maar vergeet niet alsnog een machtiging af te geven.

Het bestuur

4 Comments

  1. … als van de eigenaars vriendelijk doch dringend wordt verwacht om vóór 14 oktober uitsluitsel te geven over hun aanwezigheid en/of eventuele machtiging dan zal het machtigingsformulier -los van de vergaderstukken- uiterlijk vóór 14 oktober beschikbaar moeten zijn.

    • De stukken komen z.s.m.

      Opmerking: Het machtigingsformulier hoeft niet al voor 14 oktober beschikbaar te zijn. De machtiging dient door de gemachtigde immers pas op 17 november meegenomen te worden naar de vergadering.

  2. Hoi Henny,

    het machtigingsformulier zit t.z.t. bij de vergaderstukken. Ik zal de tekst van het bericht wat verduidelijken.

  3. Waar kan ik het machtigingsformulier vinden ?

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *