feb15
0

Opslag van roerende goederen in de parkeergarage en openbare hallen

Op 13 februari ontvingen alle bewoners/eigenaars van een appartement in de Jan Pannebakkerhof de onderstaande brief van ons administratiekantoor De Horst. Het bestuur verzoekt eenieder hier goede nota van te nemen.

Waalwijk, 13 februari 2015

De opslag van roerende goederen in de parkeergarage en openbare hallen is niet toegestaan. Dit is geregeld  in het Huishoudelijk reglement. Wij verwijzen u naar art. 3 lid d, art. 4a, art. 7  lid b art. , 9a en  art. 12a.

Waarom is de opslag niet toegestaan?

Dit betreft in hoofdzaak twee redenen.

  1. In geval van calamiteiten mogen er zich geen objecten in de garage en hallen bevinden die mogelijk een beletsel  vormen bij de ontruiming van de appartementen. Een veiligheidsmaatregel derhalve om zorg te dragen voor een ongestoorde  toegang van hulpdiensten aan de ene kant en een ongestoorde uitgang voor de bewoners aan de andere zijde. Door de automatisering van de toegangen en de deuren in de openbare hallen mag het mechanisme niet worden belemmerd door roerende goederen. Het is niet toegestaan om in het trap huis de deuren met een spie open te zetten i.v.m. brandveiligheid.
  2. Voorts is het van belang te constateren dat de opslag van roerende goederen kan leiden tot een verhoging van de premie van de opstalpolis. Immers de aanwezigheid van goederen kan leiden tot een verhoging van het risico voor de verzekeraar. We zien bijvoorbeeld autobanden, papier en tapijttegels opgeslagen waardoor de brandgevaar wordt verhoogd. In de parkeergarage is het uitsluitend toegestaan een voertuig te parkeren binnen het daarvoor bestemde, gemarkeerde en aan de eigenaar in eigendom toebehorend vak. Het parkeren van twee auto¿s op één parkeerplaats is slechts toegestaan indien beide auto¿s binnen de aangegeven kaders blijven.

    Wij verzoeken u per omgaande alle spullen weg te halen die de doorgang belemmeren, brandgevaarlijk zijn of niet in de openbare ruimtes thuis horen.
    Wij zullen over enige tijd de situatie opnieuw bezien en gaan uit van uw medewerking!
    Eventuele kosten die voortkomen uit niet opruimen van de spullen zullen op de bewoner worden verhaald.

Met vriendelijke groet,

De Horst B.V.
Marja van de Laar
Financiele administratie

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *